ARCHITEKTTADEUSZ

LEMANSKI

GALERIA JARE DOM

 KRAKÓW, UL. ZAKAMYCZE

POWRÓT DO INNYCH PROJEKTÓW

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO

W KRAKOWIE

 

JARE DOM

 

JARE dom, projekt powstał poprzez obrót osi dachu o 20 stopni w stosunku do podłużnej osi domu. W ten sposób udało się ukryć za domem, takie funkcje jak garaż, wysuwając do przodu przeszklony pokój dzienny. Pozostałe elementy budynku nawiązują do tradycyjnej zabudowy willowej dzielnicy Krakowa, Zakamycze.

 

JARE house was created with rotating the roof for 20 degrees relative to the longitudinal axis of the house. In this way, it is managed to conceal the features such as garage behind the house by moving forward the glass-living room. Other elements of the building are referring to the traditional,  building residential district of Cracow, Zakamycze.

 

Location / adres: Polska, Kraków, ul. Zakamycze 44

 

 

Photographs/ zdjęcia: Tomasz Zakrzewski